Jeannette MeliefDirecteur

  Mijn naam is Jeannette Melief en ik ben 58 jaar en de afgelopen 12 jaar ben ik directeur geweest van Kiddoozz kinderopvang. Dat was een drukke baan en ik heb er bewust voor gekozen om nu weer kleinschalig te gaan werken waarbij de directe betrokkenheid me weer enorm veel energie en zin geeft.
  Hieronder mag ik u mijn team presenteren die samen met mij en u als ouders gaan bouwen aan een kind centrum waarvan we hopen dat de kinderen een fijne tijd gaan beleven.

  We realiseren ons terdege dat we starten in een tijd die veel aandacht vraagt voor de ongewone omstandigheden die we hebben die wordt veroorzaakt door het coronavirus.

  We hebben kennis genomen van alle maatregelen die we kunnen treffen om de hygiene goed in acht te nemen en onze werkwijze direct aan te passen aan de omstandigheden.

  Als u als ouder gebruik gaat maken van onze opvang zullen wij via het ouderportaal met u communiceren over de start en de wijze waarop we dit samen vorm kunnen geven.

  Ik hoop snel nader kennis te maken.
  Met warme groet,
  Jeannette Melief