Pedagogisch beleid

ondernemend

plezier

samen

liefdevol

Kun je een dagje niet komen spelen…

…dan mag je ruilen.

Gedurende het jaar kan het voorkomen dat u geen gebruik maakt van een geplande dag kinderopvang bij Roetsj. Roetsj biedt u de mogelijkheid om deze dag om te ruilen voor een andere dag. Omdat Roetsj maar over 2 groepen opvang beschikt is het niet altijd mogelijk om de gevraagde dag te honoreren, maar we doen ons best om het mogelijk te maken. We begrijpen dat ouders het jammer vinden als de vraag niet gehonoreerd kan worden, maar we willen benadrukken dat het ruilen van dagen een service is en geen recht. Voor het toekennen van een ruildag hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Een ruildag moet u in het ouderportaal aanvragen;
  • De ruildag moet u minimaal 2 weken van tevoren aanvragen;
  • We kunnen de ruildag toekennen als de bezetting op de groep dat toelaat;
  • Als er een ruildag is toegekend en het kindje komt niet dan vervalt de ruildag;
  • U heeft recht op 6 ruildagen per jaar;
  • Alle nationaal vastgestelde feestdagen vallen niet onder het ruilbeleid;
  • U moet minimaal 2 dagen opvang afnemen om gebruik te kunnen maken van het ruilbeleid.

Het team van Roetsj hoopt u met bovenstaande inzicht te geven in het ruilbeleid van Roetsj kinderopvang.