Missie & Visie

ondernemend

plezier

samen

liefdevol

Missie & Visie

Roetsj biedt in Rotterdam opvang voor kinderen vanaf 12 weken tot 13 jaar. Dit doen we vanuit de overtuiging dat kinderopvang bijdraagt aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, hen gelijke kansen biedt en helpt achterstanden te voorkomen.
Roetsj biedt ouders een vertrouwd partnerschap in de dagelijkse zorg voor hun kinderen. We zien ouders als onze partner en stimuleren wederzijdse betrokkenheid en kunnen ondersteuning bieden bij opvoedingsvragen.

Roetsj besteedt aandacht aan hoe we respectvol en plezierig met elkaar omgaan: belangrijk voor een leefbare samenleving. Roetsj is ook een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in contact kunnen komen. Op deze wijze kunnen we met elkaar ervaringen uitwisselen.

De missie van Roetsj is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen die van onze opvang gebruik maken. Dat doen we door een veilige ontwikkelrijke omgeving te bieden, waar kinderen kunnen ontdekken, spelen, ontmoeten, plezier hebben en zich ontwikkelen naar eigen aard. Dit alles onder begeleiding van onze professionele medewerkers, die oog hebben voor de originaliteit van ieder kind.

De groepsopvang vinden we van meerwaarde. We zien Roetsj als een mini-samenleving en sociale omgeving. Kinderen ervaren dat zij deel uitmaken van een gemeenschap zij leren samen te spelen en voor zichzelf en de ander op te komen.
Wij hebben vertrouwen in kinderen en hechten aan een democratische opvoedingsstijl. We bevorderen de zelfstandigheid, eigenheid en participatie van kinderen.
Onze professionaliteit is vertaald in de volgende kernwaarden:

  • ondernemend
  • plezier
  • samen
  • liefdevol