Tarieven

ondernemend

plezier

samen

liefdevol

Tarieven

De kosten voor de kinderopvang bij Roetsj zijn afhankelijk van het inkomen (tegemoetkoming rijksbijdrage), het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang en het aantal dagen/dagdelen dat ouders afnemen. Tenslotte kunnen specifieke situaties/doelgroepen de hoogte van de tegemoetkoming rijksbijdrage beïnvloeden. In het aanvraagformulier van de Belastingdienst kunnen ouders lezen welke bijzondere situaties/doelgroepen er zijn. Tevens kunnen ouders voor meer informatie contact met ons opnemen.

Onze nettoprijzen voor 2024 zijn:

  • Kinderdagverblijf € 10,89 per uur
  • BSO vanaf € 10,02 per uur

Hieronder vindt u de link naar de kinderopvangtoeslagtabel 2024 van de overheid waarin u kunt lezen hoeveel procent u terugkrijgt bij het salaris dat u (en uw partner) verdien(en)t.

Betalingen van de opvang worden per voorkeur automatisch geïncasseerd, waarvoor het mogelijk is om eenmalig een machtiging te ondertekenen.
Wanneer ouders de factuur automatisch laten incasseren wordt dit rond de 26e van de maand geïncasseerd, wanneer de eventuele tegemoetkoming is overgemaakt. U ontvang aan het begin van het kalenderjaar een overzicht van de incasso data.

Let op: de kinderopvang factureert altijd vooraf.

Bij de kosten van de opvang zijn inbegrepen:

  • luiers
  • warme maaltijd
  • fruit
  • tussendoortjes

Ouders met een kindje dat dieetvoeding nodig heeft moeten hier zelf zorg voor dragen en de kosten hiervoor kunnen worden gedeeld.

U kunt de tarieven ook downloaden:

Tarieven BSO 2024 (pdf)
Tarieven KDV 2024 (pdf)