Tarieven

ondernemend

plezier

samen

liefdevol

Tarieven

De kosten voor de kinderopvang bij Roetsj zijn afhankelijk van het inkomen (tegemoetkoming rijksbijdrage), het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang en het aantal dagen/dagdelen dat ouders afnemen. Tenslotte kunnen specifieke situaties/doelgroepen de hoogte van de tegemoetkoming rijksbijdrage beïnvloeden. In het aanvraagformulier van de Belastingdienst kunnen ouders lezen welke bijzondere situaties/doelgroepen er zijn. Tevens kunnen ouders voor meer informatie contact met ons opnemen.

Onze netto prijzen voor 2023 zijn:

  • Kinderdagverblijf € 9,55 per uur
  • BSO vanaf € 8,79 per uur

Hieronder vindt u de link naar de kinderopvangtoeslagtabel 2023 van de overheid waarin u kunt lezen hoeveel procent u terugkrijgt bij het salaris dat u (en uw partner) verdien(en)t.

Betalingen van de opvang worden per voorkeur automatisch geïncasseerd, waardoor het mogelijk is om eenmalig een machtiging te ondertekenen.
Wanneer ouders de factuur automatisch laten incasseren wordt dit rond de 16e van de maand geïncasseerd, wanneer de eventuele tegemoetkoming is overgemaakt.
Wanneer er niet wordt gekozen voor automatische incasso dan worden de ouders verzocht de ouderbijdrage voor de 1e van de maand over te maken.
Let op: de kinderopvang factureert altijd vooraf.

Bij de kosten van de opvang zijn inbegrepen:

  • luiers
  • warme maaltijd
  • fruit
  • tussendoortjes

Ouders met een kindje dat dieetvoeding nodig heeft moeten hier zelf zorg voor dragen en de kosten hiervoor kunnen worden gedeeld.

U kunt de tarieven ook downloaden:

Tarieven BSO 2023 (pdf)
Tarieven KDV 2023 (pdf)